<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>
Landmændene går Klimavejen
Klimavejen er en del af Danish Crowns bære­dygtigheds­­program for udviklingen mod en mere bæredygtig kødproduktion på bedrifterne. Landmændene på Klimavejen forpligter sig til at sam­arbejde med os om deling af produktions­data og informationer, der målrettet understøtter Danish Crowns klimavision og klimamål om at reducere klimaaftrykket med 50 procent inden 2030.
Landmændene går Klimavejen
Fremtidens klimaløsninger
Danish Crowns andelsejere og leveran­dører af slagtedyr implementerer løbende nye teknologier, der kan reducere bedrifternes klimaaftryk, mens flere af fremtidens klima­løs­ninger vil komme fra igangværende innovations-, udviklings- og demonstrationsprojekter. For at sikre den fremtidige anvend­else på bedrifterne er Danish Crown helt eller delvist involveret i en række lovende projekter.
Læs mere
Ansvarligt produceret soja og palmeolie
70 procent af alt soja bruges til foder til produk­tionsdyr verden over, mens palmeolie er den mest udbredte vegetabilske olie globalt og findes i mange forskellige fødevarer. Produktionen af både soja og palmeolie er dog nogle steder forbundet med miljømæssige og sociale udfordringer. Det gælder især i lande, hvor regnskov ryddes for at gøre plads til plantager.
Læs mere her