<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Det er Danish Crowns erklærede mål at producere netto klimaneutralt kød fra 2050 og at have halveret klimaaftrykket i 2030. Nu er koncernen klar til at belønne de leverandører, der har et bæredygtighedscertifikat, og som løbende indberetter deres foderforbrug, da det er en vigtig del af grundlaget for at gøre livscyklus-beregningerne endnu mere præcise. Og et lavt og klimaeffektivt foderforbrug er centralt i arbejdet med at nedbringe klimaaftrykket.

- Det er første gang, at Danish Crown kontant belønner de landmænd, der gør en ekstra indsats i bæredygtighedens navn. Det er et vigtigt skridt for os, men også et helt naturligt skridt, fordi bæredygtighed bliver et vigtigt konkurrenceparameter i fremtiden. Samtidig spiller det godt sammen med vores projekt Andelstanken 2.0, hvor vi sammen med andelsfoderselskaberne får valgt de foderblandinger, der virker bedst, så vi i fællesskab får optimeret den samlede værdikæde i de kommende år, siger Nicolaj Nørgaard, direktør for ejerservice i Danish Crown.

Ejerne kan vælge at bruge Danish Crowns nyskabende E-kontrol – det såkaldte ”Danish Crown Data”, som er rullet ud til andelsejere, der står for produktionen af over 8 millioner slagtegrise i Danmark. Her kan Danish Crown følge grisens vej fra stalden til køledisken.

Generelt udgør foderforbruget en betydelig klimabelastning i griseproduktionen, og derfor er tillægget en vigtig del af arbejdet med at styrke opmærksomheden mod det rette valg af foder ude på gårdene. 

- Ejerne af andelsvirksomhederne sidder i fællesskab på værdikæden fra foder til bacon og dermed et fantastisk udgangspunkt for at kunne dokumentere bæredygtigheden og klimaaftrykket. Det er et enormt vigtigt signal at sende, at landmændene i fællesskab er blevet enige om at arbejde målrettet for en mere bæredygtige produktion. Den beslutning er vi stolte af, for det er et stort skridt på vejen mod at nå vores klimamålsætninger, siger Nicolaj Nørgaard.

Som andelsvirksomhed er det de danske landmænd, der ejer Danish Crown, og det giver koncernen en unik adgang til at påvirke hele værdikæden i en mere bæredygtig retning. Det har bidraget til, at Danish Crown siden 2005 har sænket klimaudledningen på et kg. grisekød med omkring 30 %.

- Vi er helt klar over, at 10 øre pr. kg. grisekød ikke er et altafgørende beløb for den enkelte landmand. Men det er vigtigt for os at sende et signal om, hvor afgørende det er, at griseproduktionen fortsætter den flotte udvikling på bæredygtighedsfronten. Og vi er åbne for at brede ordningen ud med flere tiltag end bare bæredygtigt foder i fremtiden, siger Erik Bredholt.

Tillægget indføres med virkning fra den 1. januar 2023, og Danish Crowns andelsejere kan allerede nu indtaste oplysningerne om deres foder i Danish Crown Data.

Danish Crowns øvrige tillæg

Udover det nye tillæg for bæredygtig produktion har Danish Crowns bestyrelse også gennemgået den øvrige tillægsstruktur i virksomheden. Herunder kan du få et overblik over ændringerne:

 • Mængdetillægget for grise pristalsreguleres med -2,7% svarende til en estimeret omkostning på 4,58 øre på alle kg.  
 • Mængdetillægget for søer fortsætter uændret.  
 • Etableringsbonus fortsætter uændret.  
 • Nyhustillægget fortsætter uændret.  
 • Ombygnings-tillægget prisjusteres med +2,5 øre henset til de seneste justeringer på blandt andet nyhustillægget. Ombygnings-tillægget hæves fra 7,5 øre/kg til 10 øre/kg i 60 måneder og gælder for nye aftaler indgået efter 1. oktober 2022.
 • PRRS-fradragsmodellen justeres, så en nulstilling accepteres af PRRS-anciennitetstrappen ved mislykket saneringsforsøg mod fuld dokumentation fra dyrlæge.  Denne ordning træder i kraft per 1. januar 2023.  
 • Tillæg for skæve afhentningstidspunkter hos andelsejeren ændres til +4 kr. ved grise afhentet mellem 16-06 og +6 kr. for grise afhentet på lør-, søn- og helligdage. Søer, orner og polte får et nyt tillæg på 20 kr. per slagtedyr afhentet mellem 16-06 og + 30 kr. for slagtedyr afhentet lør-, søn-, og helligdage.
 • Hangrisefradraget justeres fra 61 øre/kg til 58 øre/kg baseret på opdaterede beregninger.       
 • Nyt bæredygtighedstillæg på 10 øre/kg. fra 1. januar 2023 indføres med henblik på at opsamle data omkring foderudnyttelse som er den bærende bæredygtighedsfaktor i slagtegriseproduktion.
 • Indberetningstillæg indstilles til at fortsætte uændret.
 • Antonius- og Bornholm-garantierne fortsætter uændret i forhold til de forpligtelser som selskabet har, dog optages der ikke nye andelsejere på ordningen.

Ændringerne er gældende fra 1. oktober 2022.