<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Kalender

  • 19. maj: Halvårsrapport
  • 22. november: Årsrapport

26.000

Ca. antal medarbejdere ved udgangen af regnskabsåret 2020/21.

18.900.000

Antal grise og søer leveret til slagtning i regnskabsåret 2020-2021

5.620

Antal andelsejere.

58.287.000.000

Omsætning dkr. i regnskabsåret 2020/21 (afrundet tal).

Datterselskaber og tilknyttede selskaber

Ejerforhold

Danish Crown Foods 100%
ESS-Food 100%
Sokolow 100%
KLS Ugglarps 100%
Friland 100%
DAT-Schaub 100%
Scan-Hide 98,5%
WestCrown 50%

Danish Crown A/S består af: Danish Crown Pork og Danish Crown Beef